Mali Müşavirlik Hizmeti ne demek?

Hızla değişen dünyada, müşterilerimize vergi ve muhasebe fonksiyonlarını geleceğe hazırlamaları için Profesyonel Muhasebe ve SMMM (Mali Müşavirlik) hizmetimizle yardımcı olmayı ilke edindik. Bütünsel yaklaşımımız teknoloji destekli muhasebe ve vergi süreçlerinin tasarlanması ve uygulanması dahil tüm aşamaları kapsıyor. Vergi ve muhasebe stratejilerinizin ticari hedeflerinizle uyumlu hale gelmesiyle, vergi fonksiyonu tüm şirkete değer katan, stratejik bir varlık haline gelecek.

Şirketinizin yaşadığı zorlukları, hedefleri ve ihtiyaçlarınızı anlamak yalnızca bir başlangıç. Başarılı bir değişim, yalnızca sonuçlara odaklanmanın ötesinde “baştan başa” tüm süreçlerin yeniden oluşturulmasını gerektiriyor.

Profesyonel Muhasebe ve SMMM hizmetimizi özetlediğimiz aşağıda yer alan hedefler doğrultusunda birlikte çalışabiliriz:

01

Profesyonel Muhasebe

Yasal mevzuat ve muhasebe standartlarındaki hızlı değişimi şirketlerde vergi muhasebesi ile ilgili kaynak ve uzmanlık eksiği yaratabiliyor. Şeffaflık giderek önem kazanırken şirketler, etkin vergi planlaması ve risk yönetimi yapabilmek için hem daha merkezi yönetilen hem de yerel  gereksinimleri karşılayan bir vergi muhasebesi modeline ihtiyaç duyuyor.

02

Mali Müşavirlik

Vergi ve Mali Mevzuat alanında sahip olduğumuz yerel bilgi birikimi ve global tecrübemizi en doğru ve uygulanabilir çözümlerle birleştirerek, müşterilerimiz için etkin stratejiler oluşturup, onlara katma değerli çözümler sunmaktayız.

03

Sorunsuz Mali Yapı

Şirketlerin operasyonel ve finansal olarak tüm süreçlerinin değerlendirilmesi, tasarlanması ve geliştirilmesi konusunda destek sağlanması.

04

Firma Dostu

Şirketler bugünün teknoloji destekli ortamında, işlerinde daha mükemmele ulaşmak için ana faaliyet alanlarına odaklanmak zorundadır. Bu amaçla, şirketler kendileri için çok önemli olan fakat ana faaliyet alanı dışındaki konuları (muhasebe, bordro, insan kaynakları, finansal raporlama ve vergi yükümlülüklerinin takibi gibi) bu işte uzman kurumlara yönlendirmekte, böylece bu işlemlerdeki kaliteyi artırıp, maliyeti düşürmektedir.

E-Dönüşüm için hazır mısınız?

Hatasız, zahmetsiz, düşük maliyetli e-fatura ile geleceğe merhaba deyin. Yüksek maliyetler ve eski muhasebe programları nedeniyle şirketler mecbur kalmadıkça e-faturaya geçmiyor. Mükellef Uzmanı sizi uygun muhasebe yazılımları ile e-fatura ve e-arşiv mükellefi olmaya hazırlıyor.

Neden e-fatura'ya geçmeliyim ?

  • İşletmenize prestij katar.

  • Faturalarınızı daha hızlı hazırlayabilirsiniz.

  • Müşterileriniz faturalarınızı anında görebilir.

  • Muhasebe sisteminiz ile entegre edebilirsiniz.

  • Müşteri ve satıcılarla mutabakat yapmanız kolaylaşır.

  • Çevrecidir, kağıt israf etmez, lojistik operasyon ile çevreye zarar vermezsiniz.

  • Faturalarınızı kaybetmezsiniz. Kaybolan, geç gelen faturalar nedeniyle cezalarla karşılaşmazsınız.

  • İstediğiniz zaman eski faturalarınıza çok rahat ulaşabilirsiniz.Dosyaların arasında kaybolmazsınız.

  • Her sene daha fazla firma için e-Fatura zorunlu oluyor. Bu sistemde şimdiden yerinizi alır, hazır olursunuz

Değerlerimiz

Değerlerimiz kim olduğumuzu, neyi savunduğumuzu ve nasıl davrandığımızı belirler. Değerlerimiz, işimizi yaparken her gün aldığımız kararlar için referans olan İş Etiği Kurallarının temelini oluşturur ve iş yapış şeklimizi belirler.

• Zor olduğunu hissettiğimizde bile, doğru olan için sesimizi çıkaralım

• Sonuçların en yüksek kalitede olmasını hedefleyelim ve bunun için ne yapılması gerekiyorsa doğru kararlar alalım

• Söz konusu olan kendi itibarımızmış gibi karar verelim ve adım atalım

• Dünyamızın geleceğini sorgulayalım ve bilgimizi güncel tutalım
• İş arkadaşlarımız, müşterilerimiz ve toplumla birlikte hareket ederek etki yaratalım
• Faaliyet gösterdiğimiz alanlardaki sürekli değişime hızlı yanıt verelim

• İşbirliği yaparak ve paylaşarak, ilişkilerimizi, fikirlerimizi ve bilgimizi sınırların ötesine taşıyalım.
• Değişik bakış açılarını, insanları ve fikirleri arayalım ve bir araya getirelim
• Kendimizi ve diğerlerini geliştirmek için geribildirim alalım ve verelim

Bizimle başarıya adım atın

Başarı sadece bir adım uzaklıktadır; adımın büyüklüğünü sen belirlersin...

Şimdi Tam Zamanı!