limited şirket

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited şirket, ekonomik konu ve amaçlar için tek ya da birden fazla tüzel veya gerçek kişi tarafından kurulan şirketlerdir. Ayrıca bu şirketler bir ticaret unvanı altında kurulmakla beraber ortaklarının sorumlukları daha fazladır. Bu nedenle limited şirket nasıl kurulur sorusuyla ilgili birden fazla aşamalı sürecin olduğu unutulmamalıdır. Son olarak limited şirketler, temel sermayesi belli olan firmalar olarak da bilinir.

Limited Şirket Kuruluş Aşamaları

Kuruluş aşamalarında ilk olarak bir mali müşavir ile görüşülmelidir. Çünkü işlemlerin sizin adınıza yapılması ve takip edilmesi önemlidir. Ayrıca şirketin bu aşamasında önemli bir rol üstlenen mali müşavir, işlemlerin hızlandırılmasını da sağlayacaktır. Ayrıca girmek istediğiniz sektörle ilgili devlet destekleri, yasal işlemler ve vergilendirme aşamalarıyla ilgili de yine mali müşavirden destek alınması gerekir. Hizmet görüşmeleri, SGK ve personel işlemleri, aylık muhasebe işlemleri ve diğer işlemler için de bu aksiyonun alınması şarttır.

Limited Şirketi Kuruluşu için Gerekli Belgeler

Limited şirket nasıl kurulur konusunda ihtiyaç duyulacak belgeler;

 • İşyeri kira sözleşmesi
 • Ortakların 2’şer adet ikametgâh nüshası
 • Ortakların 3’er adet vesikalık resmi
 • Ortakların kimlik fotokopisi
 • Firma temsilci bilgileri
 • Kurulacak firmanın unvanı
 • Şirketin sermaye tutarı
 • Şirketin merkez adres bilgileri
 • Sermayenin pay oranları şeklindedir.

Şirket Ana Sözleşmesinin Hazırlanma Süreci

Firmanın kuruluşu için gerekli belgelerin hazırlanmasından sonra şirketin ana sözleşmesi hazırlanmalıdır. Ayrıca bu aşama, firmanın resmi olarak kurulması için önemlidir. MERSİS sisteminden şirket ana sözleşmesi girişi yapıldıktan sonra burada firmanın farklı bir ticaret siciline sahip olup olmadığına bakılmalıdır. Yani unvanın uygunluğu tespit edilmelidir. Benzer unvanlı farklı firmaların olması halinde kuruluş talebiniz, ticaret odası tarafından olumsuz yanıtlanacaktır.

Limited Şirket Kuruluşunda Banka Süreci ve Potansiyel Vergi Kimlik Numarası

MERSİS sistemine giriş yapıldıktan kuruluş bilgileri kontrol edildikten sonra aynı sistemden vergi dairesiyle ilgili bilgilere ulaşılabilir. Ayrıca potansiyel vergi kimlik numarası bilgileri de bu sistemde yer almaktadır. Şirket kurulduktan sonra şirketin resmi vergi numarası, potansiyel vergi kimlik numarasıdır. Bu sürecin de sorunsuz tamamlanmasının ardından ana sözleşme onay girişine geçilir.

2018 yılının Mart ayında yapılan bir düzenlemeyle beraber limited şirket kuruluşunda sermayenin 4’te birinin bankada bloke altına alınma zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu sayede anonim şirket kuruluşunda olduğu gibi sermayeye herhangi bir bloke konulmamaktadır. Banka hesabını limited şirket nasıl kurulur aşamasından sonra açabilir ve en çok 2 yıl içinde sermaye ödemesini yapabilirsiniz.

Belgelerin Tamamlanma ve Ticaret Siciline İletilmesi Süreci

Banka ve potansiyel vergi kimlik numarası sürecinin ardından belgelerin hazırlanarak ticaret sicile iletilmesi gerekiyor. İletilmesi gereken belgeler ise şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Yabancı ortak var ise şirketin kuruluş bildirimi
 • Kayıt, MERSİS ve talep numarasını gösteren belge
 • Dilekçe
 • Ortakların fotoğraflarının da bulunduğu oda kayıt beyannamesi

Eğer kuruluş vekaleten yapılmak isteniyorsa, noter onaylı kuruluş vekaleti yapılabilir. Yani kurucu ortakların imza için ticaret sicile gelmesi halinde vekalete gerek duyulmamaktadır. Ticaret sicile giderken ayrıca defter tasdik, rekabet kurumu payı, kuruluş tescil ve ilan haçları ödenmelidir.

Limited Şirket İmza Sirküleri ve Yasal Defterler

Şirketin tescil işlemlerinin ticaret sicilde tamamlanmasının ardından artık şirket resmi olarak kurulmuştur. Ayrıca tüzel bir kişilik kazanmış olacaktır. Tescilin ardından şirketin sicil tasdiknamesiyle beraber yasal muhasebe defterleri de teslim alınır. Yine bu süreçte 1 adet faaliyet belgesi alınacaktır.

Vergi Dairesinin İşe Başlama Bildirimini Verme Süreci

Muhasebecinin vekaleten yapacağı işlemlerde, vergi dairesinin işe başlama bildirimini verebilmesi için aşağıdaki belgelere ihtiyaç duyulacaktır;

 • Kira kontratı
 • E-tebligat formu
 • İşe başlama bildirimi
 • Sicil tasdiknamesinin aslı
 • Şirket tescil yazısı
 • İnternet vergi dairesi şifre talep formu
 • Firma ortaklarının ikametgâh bilgileri
 • Muhasebe hizmet sözleşmesi
 • Muhasebeci vekaleti
 • Şirket müdürünün imza sirküleri

Belgelerin vergi dairesine teslim edilmesinden sonra 1-3 gün arasında şirket kontrolü yapılacaktır. Bu süreçte yoklama tutanağı hazırlanacak ve şirket yetkilisinin de imzası alınacaktır.

Belediye ve Sanayi Odası İşlemleri

Limited şirket, sanayici bir kuruluş olarak açılacak ise başvuru için sanayi odasına gidilir. Bu aşamada ihtiyaç duyulan belgeler;

 • Ticaret sicil gazetesi
 • Şirket ortaklarının ikametgah belgeleri
 • Ticaret odası başvuru formu
 • Müdür imza sirküleri
 • Noterden tasdiklenecek ana sözleşme

Limited şirket nasıl kurulur aşamasında belediye işlemleri için de aşağıdaki işlemler yapılmalı ve ilgili belgeler hazırlanmalıdır;

 • Çevre temizlik vergisi yatırılmalı.
 • İşyeri açma ve izin ruhsatı çıkarılmalı.
 • Kira kontratı hazırlanmalı.
 • Ticaret odası kayıt sureti teslim edilmeli.
 • Vergi levhası ve ticaret sicil gazetesi de belediyeye götürülmelidir.

Ticari Faaliyetlerin Başlama Süreci

Sıralanan bu süreçlerin ardından kurulan limited şirket artık ticari faaliyetlerine başlayabilir. Yine bu aşamada matbaalar üzerinden makbuz, irsaliye, fatura ve buna benzer resmi belgeleri hazırlatabilirsiniz. Limited şirket faaliyete başladıktan sonra birlik, oda, dernek ve benzeri sivil toplum kuruluşlarına da üye olabilir.

Limited Şirket Kurulum Maliyeti Ne Kadardır?

LTD kurulum aşamalarında birtakım ücret ve maliyetler söz konusu olacaktır. Bu ücretler, faaliyet gösterilen bölgeye göre değişkenlik gösterebilir. En doğru ve güncel bilgileri muhasebecinizden almanız doğru olacaktır. Bu kapsamda noter maliyetleri için;

 • Ticaret defteri onayı – 150 ile 200 TL
 • Mali müşavir vekaleti – 120 TL
 • Ana sözleşme onayı – 150 TL
 • Kuruluş vekaleti – 80 ile 150 TL
 • Müdür için imza beyannamesi – 35 ile 50 TL
 • İmza sirküleri – Müdür başına 90 ile 150 TL arasındadır.

Toplamdaki noter maliyeti 650 TL ile 1000 TL arasında değişebilmektedir. Vergi dairesinde de firma sahiplerini bekleyen bazı masraflar olacaktır. Ayrıca ticaret odasında sicil kaydı ve faaliyet belgesi için de birtakım masrafların ödenmesi gerekir.

Limited Şirketlerde Olması Gereken Zorunlu Organlar

LTD şirketleri kuruluş itibariyle bir genel kurula sahip olmalıdır. Çünkü firma üzerinde pay sahibi olan kişiler firmanın idari, mali ve genel durumunu kurul toplantılarında görüşmektedir. Ayrıca yöneticiler de limited şirketlerde olması gereken zorunlu bir organdır. Firmanın temsil ve idare yetkisi, genel kurulun göreve getirdiği müdürdedir.

Limited Şirketlerin Dezavantajları Nelerdir?

Avantajları kadar bazı dezavantajlarıyla da gündeme gelen limited şirket nasıl kurulur sorusuyla beraber firmaların yaptığı ödemeler farklılık göstermektedir. Yani bu şirketlerin dezavantajları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır;

 • 3 ayda bir geçici vergi ödemesi
 • 3 ayda bir stopaj vergisi ödemeleri
 • Aylık KDV ödemeleri
 • Her çalışan için sigorta prim ödemeleri
 • Yılda 1 defa yıllık kurumlar vergisi
 • Yılda 1 defa meslek odası üye aidatı ödemeleri
 • Belediye vergileri
 • Yılda 1 defa defter tasdik ücreti
 • Aylık mali müşavir ücretleri
 • Müdürler için aylık 4B – SGK primi

LTD şirket kurulumunun getirdiği dezavantajlar bu şekildedir. Ayrıca kalem masrafları her şirket için farklı olurken yukarıda sıralanan ödemeler her limited şirketi için aynı özelliğe sahiptir.

Related Posts

ne zaman emekli olurum

03

Şub
Haberler

Ne Zaman Emekli Olabilirim

Ne zaman emekli olacağınızı öğrenmek istediğinizde e-Devlet üzerinden giriş yaparak SGK’yı seçebilir ve ne zaman emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz. Bu işlem için e-Devlet şifrenizin olması yeterli […]

issizlik ödenegi alma hesaplama

31

Oca
Haberler

İşsizlik Ödeneği Alma Hesaplama

İşsizlik ödeneği, 4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanununa göre Sigortasız işsizlere belirtilen şartları taşımaları durumunda, çalışmadıkları süre zarfında aynı kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir.[…]

2020 kidem tazminati

22

Oca
Haberler

2020 Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli nedenlerle iş yerinden ayrılırken işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işçiye ödemekle yükümlü olduğu tazminat şeklidir. Ancak kendi isteği ile[…]